FASHIONISTA - OUT NOW !!

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

KIARA | NAVY FANCY STONEWORK STRIPE TRIM BLOUSE

£49.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

KIARA | GOLD FANCY STONEWORK STRIPE TRIM BLOUSE

£49.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

KIARA | BLACK FANCY STONEWORK STRIPE TRIM BLOUSE

£49.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | PINK SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | LIGHT GREEN SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | YELLOW SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | DARK GREY SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | RED SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | PLUM SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | CERISE SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | DARK GREEN SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | MAROON SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | JADE SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | GOLD SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | NAVY SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

MAYA | BLACK SEQUIN TRIMMED PLAIN SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza

MOONLIGHT | STONE SHIMMER BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

MOONLIGHT | DUSTY PINK SHIMMER BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

MOONLIGHT | SILVER SHIMMER BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

MOONLIGHT | AQUA SHIMMER BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | PLUM SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | PLUM SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | MINT GREEN SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | MINT GREEN SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | BABY BLUE SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | BABY BLUE SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | MAUVE SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | MAUVE SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | PEACH SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | PEACH SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | GREY SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | GREY SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | OFF WHITE SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

NORA | OFF WHITE SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

AMAARI | MAROON SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

AMAARI | GREEN SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

AMAARI | ROYAL BLUE SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza

AMAARI | OFF WHITE SATIN BLOUSE

£29.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | BURNT ORANGE TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | CAPRI BLUE TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | AQUA BLUE TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | BRONZE GOLD TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | BRIGHT CORAL TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | BRIGHT CORAL TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | BRONZE GOLD TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | AQUA BLUE TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | CAPRI BLUE TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Textile Plaza - THE BOUTIQUE

ALIA | PEACH TAFFETA SILK BLOUSE

£39.00

Search our store